Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exempció de l'Impost sobre vehicles per a persones amb discapacitat

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’exempció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat.

No es podrà gaudir d’aquest benefici fiscal per a més d’un vehicle simultàniament.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

1.  Els contribuents:

 • Titulars del vehicle, si el grau de discapacitat és igual o superior al 33%.
 • Els que tinguin una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, o una jubilació o retir per incapacitat permanent al servei o inutilitat.
La discapacitat ha d’estar catalogada en la data de la meritació (1 de gener) de l’impost i la vigència de l’exempció és indefinida.  

Aquesta exempció s’aplicarà al vehicle destinat al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com el destinat al seu transport.


2. El representant degudament autoritzat

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

El període voluntari de cada tribut està determinat en el calendari fiscal.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'últim dia del període voluntari de pagament del present exercici tindran efecte a partir de l’exercici següent.

 

Documentació a aportar

Per sol·licitar de l'exempció:

 • Sol·licitud model
 • Certificat de la discapacitat del titular del vehicle emès per l’òrgan competent on consti la data de concessió de la catalogació.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Poders notarials en cas d'actuar en representació de l'interessat.
   

Per renunciar l'exempció:

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

No es podrà gaudir d’aquest benefici fiscal per a més d’un vehicle simultàniament.

En el cas de canvi de vehicle

 • Si el vehicle ja no està al vostre nom: cal sol·licitar l'exempció per al nou vehicle (Sol·licitud model).
 • Si el vehicle que té l'exempció continua al vostre nom: a més de demanar l'exempció per al nou vehicle, cal sol·licitar la renúncia del vehicle pel qual actualment es gaudeix l'exempció (Sol·licitud de renúncia).

   
Termini de resolució

Sis mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu