Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Matriculació a l'Escola Municipal de Música

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Educació i Formació

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet fer la sol·licitud de la matrícula a l’Escola Municipal de Música Can Barra.

Un cop matriculats, també us permet donar-vos de baixa o sol·licitar l'alta en una altra assignatura o programa.

Per a més informació podeu accedir a la pàgina: Què puc fer a l’Escola?

Terminis

Període de matriculació: de l'1 al 12 de juliol de 2024.

Beneficis fiscal: bonificacions

Exempcions

Exempció de matrícula per a persones majors de 65 anys.

Exempció del pagament del preu públic quan, mitjançant l’emissió d’informe tècnic del departament, es constati que és necessari que l’alumne/a realitzi l’acció formativa sol·licitada.

Bonificacions

Consulteu les condicions en l'Ordenança de Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música.

Cal que indiqueu i acrediteu en el model de matrícula el compliment de les condicions per l'aplicació de l'exempció o les bonificacions.

MATRÍCULA VIVA

Un cop finalitzat el termini de matriculació, la matriculació seguirà oberta per a places vacants.

Normativa

Ordenança de Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques interessades

  En cas d'interessats menors d'edat: el pare, la mare o tutor/a de l'alumne/a.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Període de matriculació: de l'1 al 12 de juliol de 2024.

MATRÍCULA VIVA

Un cop finalitzat el termini de matriculació, la matriculació seguirà oberta per a places vacants.

Documentació a aportar
 • Model de matrícula. (Cal descarregar-lo i emplenar-lo amb el vostre gestor de PDF).
 • Document acreditatiu d’identitat de l’alumne/a (només en cas d'alumnes nous).

    En cas d'alumnes nous menors d’edat sense document acreditatiu d'identitat

 • Llibre de família o certificat de naixement de l'alumne/a
 • Document acreditatiu d’identitat del pare/mare o tutor/a.

    En cas que la persona representant no sigui la mare o el pare

 • Poders notarials o actes que la justifiquin

    En cas de no autoritzar la consulta a una altra administració

 • Documentació acreditativa requerida per a la realització del procediment

   En cas d'aportar noves dades del compte bancari

 • Certificat de titularitat del compte
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La matrícula del curs donarà dret a la reserva de la plaça durant l’estada de l’alumne al centre. S’abonaran 10 mensualitats segons la jornada i els serveis complementaris contractats.

Les quotes seran domiciliades al compte bancari que proporcionen els alumnes i es cobraran durant la primera setmana de cada mes.

 MATRÍCULA

Preu (€)

  Matrícula (alumnes nous/ves)

75,00

  Matrícula (alumnes matriculats/des en el curs anterior)

50,00

  Matrícula per a alumnes que comencin en el segon trimestre

50,00

  Matrícula per a alumnes que comencin en el tercer trimestre

25,00

 PROGRAMES

Preu
€/mes

 Música per a nadons i petitons/es: Música en família (d’i0 a i2)

 

  Tallers de curta durada (4 sessions d’1 h)

40,00

 Música per a infants (d’i3 a 2n)

  Sensibilització (i3 a i5)

40,00

  Música i moviment 1 (45`) + roda d’instruments (30’) (1r)

40,00

  Música i moviment 2 (45`) + instrument per parelles (30’) (2n)

40,00

 Música per a noies i nois (de 3r a 6è de primària)

  Instrument en petit grup, de 2 a 3 alumnes (45’).

50,00

  Conjunt instrumental (1 h)

50,00

  Pack instrument en petit grup + conjunt instrumental (1 h 45') + grup vocal i gran conjunt (opcionals, amb el mateix preu)

80,00

  Grup vocal (fora del pack)

30,00

  Gran conjunt (fora del pack)

20,00

  Llenguatge (1 h)

25,00

  Instrument individual (30’)

80,00

 Música per a Joves (ESO i post-obligatori)

  Instrument en petit grup, de 2 a 3 alumnes (45’).

50,00

  Conjunt instrumental (1 h)

50,00

  Pack instrument en petit grup + conjunt instrumental (1 h 45') + grup vocal i gran conjunt (opcionals, amb el mateix preu)

80,00

  Grup vocal (fora del pack)

30,00

  Gran conjunt (fora del pack)

20,00

  Instrument individual (45’)

90,00

 Música per a Adults/es

  Instrument en petit grup, de 2 a 3 alumnes (45’).

50,00

  Conjunt instrumental (1 h)

50,00

  Pack instrument en petit grup + conjunt instrumental (1 h 45') + grup vocal i gran conjunt (opcionals, amb el mateix preu)

80,00

  Grup vocal (fora del pack)

30,00

  Gran conjunt (fora del pack)

20,00

  Instrument individual (45’)

90,00

 Música per a majors de 60 anys

  Instrument en petit grup, de 2 a 4 alumnes (45’).

30,00

  Conjunt instrumental (1 h)

30,00

  Grup vocal (fora del pack)

30,00

  Gran conjunt (fora del pack)

20,00

  Instrument individual (45’)

90,00

 

Exempció de la matrícula i bonificacions aplicables sobre la quota mensual

Podeu consultar les bonificacions en l'article 5 de l'Ordenança 5.8 del Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música.

Informació d'interès