Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Matriculació a l'Escola Municipal de Música. Baixa i modificació.

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Educació i Formació

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet fer la sol·licitud de la matrícula a l’Escola Municipal de Música Can Barra.

Un cop matriculats, també us permet donar-vos de baixa o sol·licitar l'alta en una altra assignatura o programa.

Terminis

Període de matriculació: del 17 de maig al 2 de juny de 2023.

MATRÍCULA VIVA

Un cop finalitzat el termini de matriculació, la matriculació seguirà oberta per a places vacants.

Normativa

Ordenança de Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques interessades

  En cas d'interessats menors d'edat: el pare, la mare o tutor/a de l'alumne/a.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Període de matriculació: del 17 de maig al 2 de juny de 2023.

MATRÍCULA VIVA

Un cop finalitzat el termini de matriculació, la matriculació seguirà oberta per a places vacants.

Documentació a aportar

 Sol·licitud de Matriculació

 • Model de matrícula. (Cal descarregar-lo i emplenar-lo amb el vostre gestor de PDF).
 • Document acreditatiu d’identitat de l’alumne.

    En cas d'alumnes menors d’edat, també cal aportar

 • Llibre de família
 • Document acreditatiu d’identitat del pare/mare o tutor/a.

    En cas d'aportar les dades del compte bancari

 • Certificat de titularitat del compte

Sol·licitud de baixa o alta a una altra assignatura/programa. (Només per a persones prèviament matriculades en el curs corresponent).

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Segons l'opció formativa.

 MATRÍCULA

Preu (€)

  Matrícula (alumnes nous)

75,00

  Matrícula (alumnes del curs 2022-2023)

50,00

 PROGRAMES

 Música en Família i petits (0-3 anys)

Preu (€)

  Nadons 1 (I0) acompanyats d’un adult. Format taller mensual.

30,00

  Nadons 2 (I1) acompanyats d’un adult. Format taller mensual.

30,00

  Petitons 1 (I2) acompanyats d’un adult. Format taller mensual.

30,00

  Petitons 2 (I3) 45 minuts/setmana

30,00

 

 

 Iniciació a la Música (4 a 7 anys)

Preu (€)

  Sensibilització 1 (1 h, 1 dia/setmana) (Edat recomanada: 4 anys)

35,00

  Sensibilització 2 (1 h, 1 dia/setmana) (Edat recomanada: 5 anys)

35,00

  Iniciació 1 (1 h, 1 dia/setmana) (Edat recomanada: 6 anys)

35,00

  Iniciació 2 (1 h, 1 dia/setmana) (Edat recomanada: 7 anys)

35,00

  Iniciació 1 o 2 + Instrument en parelles (30')

55,00

 

 

 Programes Bàsics 1, 2, 3 i 4 (a partir de 8 anys, adults inclosos)

Preu (€)

 1. Descobreix 1 (Instrument en grup 45’ + agrupació 60’)

60,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (30’)

+20,00

 2. Descobreix 2 (Instrument en grup 45’ + agrupació 60’)

60,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (30’)

+20,00

 3. Endinsa’t 1 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Instrument Individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 4. Endinsa’t 2 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 

 

 Programes Avançats (a partir de 12 anys, adults inclosos)

Preu (€)

 1. Avança 1 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Afegir Harmonia (1h/set)

+20,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 2. Avança 2 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Afegir Harmonia (1h/set)

+20,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 3. Consolida 1 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Afegir Harmonia (1h/set)

+20,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 4. Consolida 2 (Instrument en grup 60’ + agrupació 60’)

70,00

     Afegir Llenguatge Musical (1h/set)

+15,00

     Afegir Harmonia (1h/set)

+20,00

     Instrument individual en comptes d’en grup (45’)

+30,00

 

 

 Classes magistrals - Instrument individual (a partir de 8 anys)

Preu (€)

  Instrument 30’

70,00

  Instrument 45’

100,00

  Instrument 60’

125,00


MÚSICA A MIDA (a partir de 8 anys)

*Els programes de música a mida requereixen un mínim de 4 participants per dur-se a terme. S’ha de marcar la casella de “Música a Mida” i indicar, al requadre de sota, l’assignatura que es vol cursar d’entre les possibles. Les sessions són d’una hora a la setmana. Durant el curs, es poden obrir noves propostes adscrites a la quota de “Música a Mida”

 MÚSICA A MIDA

Preu (€)

  Música a mida

35,00


Catàleg d’assignatures de Música a Mida:

 • Les Golfes Music Lab (3r a 6è de primària)
 • Les Golfes Music Lab (1r a 3r d’ESO)
 • Les Golfes Music Lab (majors de 16 anys)
 • Les Golfes Music Lab (Canya Jove)
 • Les Golfes Music Lab (Escola d’Adults)
 • Les Golfes Music Lab (Casal Serra de Galliners)
 • Cor en anglès (a partir de 12 anys)
 • Conjunt de pares i mares
 • Conjunt de guitarres

Bonificacions aplicables sobre la quota mensual per nivell de renda

Podeu consultar les bonificacions per nivell de renda en l'Ordenança 5.8 del Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música.

Bonificacions aplicables sobre altres conceptes

Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar alguna de les situacions següents reflectides en l'Ordenança 5.8 del Preu Públic per la prestació del servei d'Escola de Música:

 • Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). La bonificació serà del 20% sobre els apartats B, C i D de la tarifa de l'article 4.
 • Matriculació de més d'un germà o germana en el mateix curs escolar. Bonificació del 25% en l'apartat A de la tarifa de l'article 4.

L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals o ajuts específics no podrà superar el 50% de la quota mensual corresponent.

Informació d'interès

Informació d'interès: