Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta al Cens Electoral, consultar les dades personals i fer reclamacions per corregir informació errònia o exclusions indegudes.

El Cens Electoral és una base de dades que conté les inscripcions de les persones que reuneixen els requisits amb dret per votar.

Pots consultar la informació dels processos electorals en aquest enllaç.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

Cap. En tot cas, en funció del procés electoral, els nacionals de països de la Unió Europea residents a Espanya han de formalitzar una declaració formal al cens electoral de manifestació de voluntat d'exercir el dret de sufragi a Espanya i, els nacionals de països amb acord de reciprocitat de dret de sufragi, complir uns requisits i sol·licitar la inscripció al cens electoral.

Normativa

Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general

Qui ho pot sol·licitar

Empadronats a Sant Quirze del Vallès, amb 18 anys o més el dia de les eleccions, i segons el cens del procés electoral següent:

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola.

Eleccions municipals

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola.
  • Ciutadans de la resta de països de la Unió Europea, que manifestin la seva voluntat de vot.
  • Ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, que hagin sol·licitat la seva inscripció al cens electoral, amb autorització de residència a Espanya o que hagin residit legalment un mínim de 5 anys.

Eleccions al Parlament Europeu

  • Ciutadans de nacionalitat espanyola.
  • Ciutadans de la resta de països de la Unió Europea, que manifestin la seva voluntat de vot.
Formes de tramitació

No cal sol·licitar cita prèvia. Consulta l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

Documentació a aportar

Document acreditatiu d’identitat amb fotografia.

En cas de reclamacions o sol·licituds

En cas de sol·licitar la inclusió de ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents en Espanya

En cas de sol·licitar la inclusió de ciutadans residents en Espanya nacionals de països amb acord per les eleccions municipals

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

És aconsellable consultar el cens electoral abans d'unes eleccions, especialment quan fa poc temps que s'han declarat canvis (de domicili o rectificació de dades personals), ja que és quan es poden produir més errades.

Les reclamacions fetes fora del termini establert per a reclamacions en període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

Podeu consultar els processos electorals i lloc de votació a l’apartat d’Eleccions de la web de l’Ajuntament.

Termini de resolució

Immediat

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar