Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Supressió de dades personals

Servei responsable

Servei responsable

Alcaldia - Presidència

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet exercir el dret a suprimir les dades personals ("dret a l'oblit"), quan ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, hi ha oposició al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament o  per complir una obligació legal. 

La cancel·lació pot originar el bloqueig de les dades, les quals només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, es suprimeixen les dades.

Qui ho pot sol·licitar
 • La persona afectada
 • Els familiars d'una persona difunta


A través d'un representant, en els casos següents:

 • Quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi
 • Menors de 14 anys
 • Persones discapacitades
Formes de tramitació

Per realitzar el tràmit online és necessari autenticar-se mitjançant un certificat digital instal·lat al vostre sistema operatiu i navegador d'Internet.

Si no disposeu de certificat electrònic, podeu sol·licitar gratuïtament un certificat personal al web de l'IdCat i descarregar-lo al mateix equip on realitzeu la sol·licitud després de verificar la vostra identitat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Si ja disposeu d'un certificat digital instal·lat al vostre sistema, inicieu la tramitació utilitzant aquest enllaç.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d'identitat i del representant, si escau. (En cas de tramitació presencial i a efectes d'identificació).
 • Documentació que motiva i acredita la dada a cancel·lar.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

 Gratuït

Informació d'interès

Podeu consultar els fitxers que consten donats d'alta a l'Autoritat Catalana de Protecció de dades mitjançant www.apd.cat

Excepcions a aquest exercici:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 

 

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Recursos que es poden interposar

Davant de la denegació, total o parcial, es pot interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

També et pot interessar