Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o per malaltia d’extrema gravetat.
 
Objecte:
 

Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o malaltia d’extrema gravetat.

Les modalitats de targeta d’aparcament a què es refereix són:

 • Conductors/es
 • No conductors/es
Per a més informació, podeu descarregar-vos el tríptic informatiu

 

Qui ho pot sol·licitar

Veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès que tinguin el grau de discapacitat requerit i que superin el barem de mobilitat:

Targeta per a conductor/a

 • A persones amb discapacitat majors de 18 anys, que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de circulació.

Targeta per a no conductor/a

 • A persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • A infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
 • A persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreça’t a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Es pot demanar durant tot l'any.

Documentació a aportar

En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.

Targeta per a CONDUCTOR/A

 • Sol·licitud model
 • Original del document acreditatiu d’identitat de la persona sol·licitant
 • Una fotografia carnet de la persona sol·licitant
 • Original del certificat de discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Social que acrediti que la persona sol·licitant supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a gaudir de la targeta.
 • Original del permís de conduir

Targeta per a NO CONDUCTOR/A

 • Sol·licitud model
 • Original del document acreditatiu d’identitat de la persona sol·licitant
 • Una fotografia carnet de la persona sol·licitant
 • Original del certificat de discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Social que acrediti que la persona sol·licitant supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a gaudir de la targeta.

  En cas de menor d'edat o incapacitat, i si la persona representant no és el pare o la mare:

 • Original de la documentació que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant.


RENOVACIÓ per caducitat

 • Cal aportar tota la documentació com si fos una alta nova.
 • Targeta d'aparcament caducada


PÈRDUA o ROBATORI

 • Comprovar de nou que compleix els requisits, revisar el període de validesa i fer el duplicat amb les mateixes dades, en cas que no variïn.
 • Una fotografia carnet de la persona titular
 • En cas de robatori cal presentar la denúncia.


DETERIORAMENT

 • Cal aportar la targeta en mal estat per fer un duplicat amb les mateixes dades.
 • Una fotografia carnet de la persona titular

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Les persones que vulguin obtenir informació i orientació, sobre la situació de la seva sol·licitud, poden trucar al telèfon d'informació del Departament de Benestar Social i Família (900 300 500) o al telèfon d'atenció ciutadana (012).

VALIDESA

 • La targeta té una caducitat de 10 anys. En els supòsits en què la qualificació de la discapacitat sigui provisional o la persona titular no sigui conductora del vehicle, la data de caducitat serà la que indiqui la targeta.
   

INFORMACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

 • El certificat de discapacitat emès per altres comunitats autònomes, té validesa a tot el territori espanyol i en aquest sentit si la persona presenta la corresponent resolució del grau de discapacitat amb el barem de mobilitat favorable no seria necessari cap altre tràmit.
 • No obstant això, si la persona té la residència habitual en un municipi de Catalunya, suggerim que demani el trasllat del seu expedient de discapacitat a Catalunya.
 • Pot adreçar-se a efectuar el tràmit al Centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) més proper al seu domicili.
Termini de resolució

Quatre mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar