Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui pot votar

Perfils de ciutadans que poden votar a les eleccions municipals del 2011

Els ciutadans espanyols que constin inscrits al cens electoral.

  • Les persones de països que formin part de la Unió Europea el maig del 2011 i que constin al cens electoral perquè ho han sol·licitat en els terminis legals establerts.

  • Els nacionals de països amb acords per les eleccions municipals (Noruega, Islàndia, Xile, Colòmbia, Equador, Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú i Cap Verd), que, complint amb els requisits legals, van demanar la inscripció en el cens en els terminis establerts.

  • En tots els casos els ciutadans que vulguin votar han de tenir 18 anys o més el dia de les eleccions.


Documentació:

Per exercir el dret a vot, els electors s’han d’identificar amb els originals de qualsevol dels documents següents:

  • Document nacional d'identitat (DNI). No serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia de l'elector o electora.
  • Passaport
  • Permís de conduir
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea i extracomunitaris que en tinguin. Targeta d'identitat de persones estrangeres, en el cas de ciutadans de Noruega.