Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Membres de les meses

La informació de les meses està regida per la Llei del Règim electoral general

Per qualsevol dubte podeu contactar amb el servei relacionat de l'Ajuntament

Què és una mesa electoral?

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.

Quina és la composició d’una mesa electoral?

Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.

Com s’elegeixen els seus membres?

L’Ajuntament de Sant Quirze, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec per sorteig públic entre els censats dins d’una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori.

Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions i la convocatòria per una sessió informativa prèvia a la jornada electoral.

En el cas de les eleccions municipals la sessió informativa es farà el 21 de maig, a les 18:30h, a la planta baixa de la Patronal.

És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa. Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h de la jornada electoral.

Quin és el procediment per al·legar i dispensar l'assistència?

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central (veure document relacionat).

Només es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a l’av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta (edifici Jutjats), a excepció dels majors de 65 anys que ho poden fer en el moment de rebre la notificació.

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell és de 7 dies des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

Quan i amb qui es constitueix la mesa electoral?

A les 8 hores del dia de la votació s’han de reunir, en la mesa assignada del local electoral 9 persones per mesa:

1 president/a.
2 vocals.
2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius.

Una vegada constituïda la mesa, què fan els suplents?

Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa, una vegada constituïda, poden abandonar el local electoral.