Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, per a la realització de determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendis forestals, s'ha de sol·licitar autorització al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Entre el 16 d'octubre i el 14 de març es poden realitzar determinades activitats que cal comunicar.

bosc-de-ribera.jpg

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta està prohibit fer qualsevol tipus de foc excepte utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires en zona urbana.

Aquesta norma estableix que en els terrenys forestals ─estiguin o no poblats d’espècies arbòries─ i en la franja de 500 metres que els envolta:
  • No es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc.
  • Llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.
  • Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Excepcionalment, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, mitjançant aquest tràmit.


Comunicació de crema

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març es poden realitzar determinades activitats sense necessitat d'una autorització administrativa per a fer-ho, però sí que cal comunicar-ho prèviament mitjançant el tràmit de comunicació de crema.