Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualització de dades en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

Servei responsable

Participació i Processos participatius

En termini
Descripció del tràmit

Sol·licitar l'actualització de dades, o comunicar l'absència d'aquestes, d'una entitat o associació inscrita al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.

Normativa

Reglament regulador del Registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes

Qui ho pot sol·licitar

Entitats o associacions ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Documentació a aportar

En el cas de sol·licitar actualitzacions. (Aporteu aquella documentació que acrediti l'actualització)

 • Estatuts de l'entitat/associació
 • Acta elecció nova junta
 • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació

En el cas que es comuniqui l'absència de modificacions:

 • Certificat conforme no s'han modificat cap de les dades inscrites anteriorment.

En el cas que el representant davant aquesta administració no sigui el president de l'entitat/associació:

 • Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

El registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registre es regularan pel mateix. A tal efecte seran coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.

Si alguna entitat no presenta l’actualització de dades o un certificat conforme no ha canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, serà donada de baixa del Registre (art. 6.3 del Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes).

Quan es produeix alguna modificació en les dades i documents presentats per una entitat en la seva inscripció al Registre Municipal, aquesta ha de presentar les noves dades en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en què es modifiqui.

Termini de resolució

15 dies

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar