Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació de la taxa de recollida de residus per l’autogestió de brossa orgànica per mitjà de compostadors

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar bonificació en la taxa de recollida de residus per l’autogestió de la brossa orgànica mitjançant l’ús de compostadors.

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària els subjectes passius que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat mitjançant compostadors la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.

Els o les contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà:

 • Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica constant.
 • Volum mínim d’1 m3 de material.
 • Dur a terme el procediment en condicions higièniques.
 • No provocar molèsties als veïns/es.

 

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

Heu de disposar d'un compostador propi o sol·licitar un a l'Ajuntament.

Normativa

Ordenança Fiscal 4.13. Taxa d'escombraries

Qui ho pot sol·licitar

El subjecte passiu de la taxa.

 

Requisits previs

Haver autogestionat, durant l’exercici anterior, la brossa orgànica mitjançant compostadors d’acord amb els requeriments indicats en l’Ordenança Fiscal 4.13.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis
 • En qualsevol moment
 • Perquè sigui d'aplicació en l'any en curs: abans del 31 de març.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Fotografies (originals o fotocòpies en color) de la ubicació i l'interior del compostador.


 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà de tenir adjudicat un compostador per part de l’Ajuntament o declarar que estan en possessió d’un.

Per a gaudir de les bonificacions caldrà formular la corresponent sol·licitud abans del 31 març de cada any i acreditar documentalment el compliment dels requisits exigits en l’any anterior.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, altres possibles bonificacions.

Quin altre tràmit cal fer posteriorment

Heu de formular anualment la corresponent sol·licitud abans del 31 març de cada any i acreditar documentalment el compliment dels requisits exigits en l’any anterior.

També et pot interessar