Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Targeta provisional d'aparcament per malalties d’extrema gravetat

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar una targeta provisional d’aparcament , d’un any de durada, per malalties d’extrema gravetat tipificades en el RD 1056/2014, de 12 de desembre.

La targeta d’aparcament provisional és en la modalitat de no conductor, amb una vigència no superior a un any.

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Altres tràmits relacionats

Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Informe mèdic per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional, emplenat pel metge o la metgessa de família dels serveis públics de Salut.
 • Original del document acreditatiu d’identitat de la persona sol·licitant.
 • Una fotografia carnet de la persona titular.
 • Informes mèdics recents d’especialistes.

En cas de menor d'edat o incapacitat, i si la persona representant no és el pare o la mare:

 • Original de la documentació que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant.

Per renovació:

 • Cal aportar tota la documentació com si fos alta nova.

Per pèrdua o robatori:

 • Comprovar de nou que compleix els requisits, revisar el període de validesa i fer el duplicat amb les mateixes dades, en cas que no variïn.
 • En cas de robatori, cal presentar la denúncia.

Per deteriorament:

 • Aportar la targeta en mal estat per fer un duplicat amb les mateixes dades.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar