Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Targeta d'aparcament per malalties d’extrema gravetat

Servei responsable

Servei de Benestar Social i Cicles de Vida

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar una targeta d’aparcament provisional, d’un any de durada, per malalties d’extrema gravetat tipificades en el RD 1056/2014, de 12 de desembre.

La targeta d’aparcament provisional és en la modalitat de no conductor, amb una vigència no superior a un any.

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Informe mèdic per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional, emplenat pel metge o la metgessa de família dels serveis públics de Salut.
 • Original del document acreditatiu d’identitat de la persona sol·licitant.
 • Una fotografia carnet de la persona titular.
 • Informes mèdics recents d’especialistes.

En cas de menor d'edat o incapacitat, i si la persona representant no és el pare o la mare:

 • Original de la documentació que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant.

Per renovació:

 • Cal aportar tota la documentació com si fos alta nova.

Per pèrdua o robatori:

 • Comprovar de nou que compleix els requisits, revisar el període de validesa i fer el duplicat amb les mateixes dades, en cas que no variïn.
 • En cas de robatori, cal presentar la denúncia.

Per deteriorament:

 • Aportar la targeta en mal estat per fer un duplicat amb les mateixes dades.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu