Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Patrimoni i inventari de béns

Relació detallada del conjunt de béns i drets distribuïts per tipus d’equipaments

El patrimoni de l'Ajuntament es constitueix per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició.

Al fitxer enllaçat es mostra la relació detallada del conjunt de béns immobles distribuïts per tipus d’equipaments administratius, culturals, docents, esportius, funeraris i les places d’aparcament i d’altres equipaments, tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament, on destaquen els següents:

  • Casa consistorial, Pl. de la Vila, 1 (659,52 m2), escriptures públiques de permuta del 1952 i la compravenda a l'any 1961.
  • Casa Pintor Vila-Puig, C/ del Pintor Vila Puig (399 m2), escriptura compravenda del 1999.
  • Casal Serra de Galliners (Casal d'Avis), C/ de Pintor Vila Puig, 22 (1.123,7 m2), per agrupació de tres finques.
  • Dependències de la Policia Local, Ronda de Santa Julita, 71 (450,17 m2), escriptura pública de l’any 2002.
  • Dependències de Serveis a les persones, C/ de Sentmenat, 6 (90 m2), compravenda i posterior permuta a l’any 2007.
  • Dependències de Territori i Medi Ambient, Av. de Pau Casals, 72-82 (208 m2), contracte lloguer de l’exercici 2009.
  • La Patronal, Av. de Pau Casals, 86-88 (1.040 m2), escriptura pública de permuta del 1989.
  • Masia de Can Barra, Pg. de Can Barra, s/n (8.439 m2), cessió gratuïta formalitzada durant l’any 1991.
  • Masia de Can Feliu, Eduard Toldrà s/n (810 m2), escriptura pública de cessió de finques del 1993.
  • Torre Julià, C/ de Josep Mitats, 10 (963,90 m2), adquisició per expropiació forçosa el 1989.