Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui pot votar?

Requisits per ser votant

Espanyols residents a Catalunya

Amb caràcter general poden participar tots els espanyols empadronats a l’estat majors de 18 anys d’edat el dia dels comicis previstes pel 12 de maig de 2024.

A més, per poder votar es requereix estar inclòs en les llistes del cens electoral, que per aquest procés es corresponen amb les inscripcions al Padró d’Habitants de l’Ajuntament a 28 de desembre de 2023.

Espanyols residents a l'estranger

Els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent.

També els seus descendent inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

Pots consultar el procediment del vot exterior i consolats a l'apartat de referència.

Només es pot votar si s'està inscrit al cens electoral vigent

Els catalans que s'han donat d'alta com a veïns en el padró d'habitants d'un municipi de fora de Catalunya deixen de ser electors.

A més hi ha situacions que legalment priven del dret de sufragi, com els condemnats per sentència ferma i els declarats incapaços o internats en un hospital psiquiàtric sempre que se'n declarin expressament.

El cens provisional a Sant Quirze es situa en 15.281 votants. Als comicis del 2021, va ser 14.968 electors/es.