Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Meses electorals

Funcions, composició, membres i impediments de les meses electorals

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.
Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.
L'elecció dels seus membres és per sorteig públic i aleatori

L’Ajuntament de Sant Quirze, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec en una sessió plenària i per sorteig públic d'entre els censats dins d’una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori. En aquest procés, amb les mesures cautelars del TSJC, el ple està previst pel 20 de gener, a les 16:30h.

Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions que es pot consultar en aquest espai i la convocatòria per una sessió informativa prèvia a la jornada electoral. 

En el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya la sessió informativa de l'11 de febrer, a les 18:30h, es podrà seguir en lína a través de www.santquirzevalles.cat/reunioeleccions. A més de les tasques a desenvolupar es detallaran les mesures de prevenció i seguretat establertes per la Generalitat de Catalunya, derivades de la COVID-19, que garanteixen la salut i el dret de vot.

Sí.

A més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa.

Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h del dia dels comicis.

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.

Només es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a l’av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta (edifici Jutjats), a excepció dels majors de 65 anys que ho poden fer en el moment de rebre la notificació.

L'horari d'atenció en dies laborables és de dilluns a divendres de 15 a 18h i dissabtes de 10 a 13h (telèfon 676425414).

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell és de 7 dies naturals des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

La jornada electoral, a les 8h del matí, titulars i suplents.

A les 8 hores del dia de la votació s’han de reunir, en la mesa assignada del local electoral 9 persones per mesa:

  • 1 president/a.
  • 2 vocals.
  • 2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius.
Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa, una vegada constituïda, poden abandonar el local electoral.

No cal que estiguin localitzables amb posterioritat.