Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta en línia i període de reclamació al cens electoral

Es pot consultar a partir del 22 i reclamar fins al 29 d'abril

El cens electoral conté els moviments comunicats al padró d’habitants fins al 30 de gener de 2024 dels electors nacionals residents a l'estat i la ciutadania d'altres països de la Unió Europea que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar al municipi, amb majoria d’edat en la jornada electoral.

Cal tenir en compte que també podran votar els nacionals residents absents (llista censal independent denominada CERA). Per tant, les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates als consolats.

Així, el cens provisional del municipi es situa en 15.395 electors, 94 dels quals són electors de països de la Unió Europea residents al municipi.

CONSULTA

RECLAMACIÓ


Fins al 29 d'abril de 2024 qualsevol persona també pot formular reclamació de les seves dades al cens electoral, davant la Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, Consolat o bé directament als ajuntaments.
 
La reclamació al cens l'ha de fer el mateix elector/a. S’estimaran les reclamacions per rectificació d'errors a les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tenint dret a fer-ho. També seran acceptades les reclamacions presentades durant el període d'exposició quan la inscripció de l'elector va ser donada de baixa com a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament.

No es tenen en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 28 de desembre de 2023, ja que en aquest cas exercir el seu dret de sufragi actiu serà a la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions d'alta dels nacionals de la Unió Europea a les eleccions al Parlament Europeu i/o municipals s'estimen només si les manifestacions de voluntat es van realitzar abans del darrer dia hàbil del tercer mes anterior al de la convocatòria.

En tot cas, amb caràcter general, les reclamacions presentades passat el 29 d'abril, es desestimaran per aquest procés electoral i es tramitaran en posteriors comicis.

Per a més informació, pots veure el tràmit específic o contactar amb l'Oficina del Cens Electoral al telèfon 900343232 (dilluns a divendres, de 9 a 14h).