Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Meses electorals

Funcions, composició, membres i impediments de les meses electorals. La informació de les meses està regida per la Llei del Règim electoral general.

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.
Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.
L'elecció dels seus membres és per sorteig públic i aleatori
L’Ajuntament de Sant Quirze, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec en una sessió plenària i per sorteig públic d'entre els censats dins d’una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori. En aquest procés el ple està previst que es faci el 15 de maig, a les 14h, a la Sala Salut Pastor (inferior) de la Patronal, ubicada al C/ de Barcelona, 65.


Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions que es pot consultar en aquest espai i la convocatòria per una sessió informativa prèvia a la jornada electoral. 

En aplicació de la norma electoral i la doctrina de la Junta Electoral Central, a l’objecte de garantir la constitució de les meses electorals, els successius sortejos que puguin haver-hi es produiran mitjançant la delegació del Ple feta per unanimitat a la Junta de Govern Local (convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i sessió pública). La propera és pel 24 de maig, a les 13:30h.

La sessió informativa i formativa d'assessorament amb les tasques i activitat ha dur a terme, oberta a la ciutadania i per a tots els membres de les meses titulars i suplents, està prevista pel 6 de juny, a partir de les 18h, a la Sala Josep Brossa de la Patronal (1a planta), de l'Av. de Pau Casals, 86.

WhatsApp Image 2019-05-22 at 18.46.05.jpeg

Consulta si has estat escollit al sorteig públic i aleatori, celebrat sessió plenària, per al dia dels comicis. Recorda que les dades del president/a i vocals (titulars i suplents) podrien variar si es presenten al·legacions o excuses davant la Junta Electoral (Jutjats de Sabadell).

L'adreça de l'enllaç és: https://santquirzevalles.cat/mesaelectoral

Sí.

A més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa.

Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h del dia dels comicis.

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.
Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.

Es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, a l'av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta (edifici Jutjats, mostrador de Registre Civil), a excepció dels majors de 65 anys que ho poden fer en el moment de rebre la notificació. A més, s'habilita l'espai en línia www.mesaselectorales.es a l'objecte de presentar-les telemàticament mitjançant un certificat electrònic habilitat. 

L'horari d'atenció de la Junta Electoral en dies laborables és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 15:30 a 18h, i dissabtes de 10 a 13h.

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell és de 7 dies naturals des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l'excusa. Si es desestima l'excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s'admet s'excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

La jornada electoral, a les 8h del matí, titulars i suplents.

A les 8 hores del dia de la votació s’han de reunir, en la mesa assignada del local electoral 9 persones per mesa:

  • 1 president/a.
  • 2 vocals.
  • 2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius.

Els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa, una vegada constituïda, poden abandonar el local electoral.