Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta i reclamació al cens

Consulta en línia i període de reclamació al cens electoral

Es pot consultar a partir del 10 d'abril i reclamar fins al 17 d'abril

El cens electoral conté els moviments comunicats al padró d’habitants fins al 30 de gener de 2023 dels electors nacionals residents a Catalunya i els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, amb majoria d’edat en la jornada electoral.

El cens provisional es situa en 15.331 electors, 120 dels quals són electors nacionals de països de la Unió Europea residents a l'estat.

CONSULTA

Les llistes del cens als comicis municipals es poden consultar en línia a partir del 10 d'abril.

Les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates als consolats.

RECLAMACIÓ


Fins al 17 d'abril de 2023 qualsevol persona també pot formular reclamació de les seves dades al cens electoral, davant la Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, Consolat o bé directament als ajuntaments.
 
La reclamació al cens l'ha de fer el mateix elector/a. S’estimaran les reclamacions per rectificació d'errors a les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tenint dret a fer-ho. També seran acceptades les reclamacions presentades durant el període d'exposició quan la inscripció de l'elector va ser donada de baixa com a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament.

No seran tingudes en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 30 de gener de 2023, ja que en aquest cas exercir el seu dret de sufragi actiu serà a la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions d'alta dels nacionals de la Unió Europea a les eleccions al Parlament Europeu i/o municipals s'estimen només si les manifestacions de voluntat es van realitzar abans del darrer dia hàbil del tercer mes anterior al de la convocatòria.

Les reclamacions d'alta dels nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals s'estimen només si les sol·licituds d'inscripció es van fer en el termini establert.

En tot cas, amb caràcter general, les reclamacions presentades passat el 17 d'abril 2023, es desestimaran per aquest procés electoral i es tramitaran en posteriors comicis.

Per a més informació, pots veure el tràmit específic o contactar amb l'Oficina del Cens Electoral al telèfon 900 343 232 (dilluns a divendres, de 9 a 14h).