Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció a la dependència

Recursos per atendre a les persones que necessiten l'ajuda o atenció d'una altra persona per a les tasques del dia a dia

Des del servei de Benestar es facilita informació i assessorament professional sobre el sistema d'atenció a les persones en situació de dependència. I si escau, orienten cap a altres serveis i recursos de serveis socials. S'orienta sobre els tràmits pertinents per sol·licitar la valoració pel reconeixement de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Un cop el Departament de Drets Socials emet la resolució de grau de dependència, des del Servei de Benestar contacta amb la persona sol.licitant o el seu representant, i elabora el Programa individual d'atenció (PIA), que és l'instrument per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

Per confeccionar el PIA, la persona professional té en compte l'estudi dels aspectes socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, les preferències i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

Grup de suport i ajuda mútua per a persones cuidadores de persones amb dependència (GSAM)

El GSAM és un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura.

Formulari d'inscripció al grup

Dispositiu d'ajudes a la dependència

Són materials tècnics (grua, cadira de rodes, etc.) destinats a afavorir l’autonomia de les persones. Aquest suport ha d’ésser un instrument per facilitar la vida a les persones dependents i els seus cuidadors.

Programa de seguiment de persones vulnerables en onada de fred o calor

Seguiment telefònic i/o domiciliari de persones en situació de vulnerabilitat quan s’activa la fase d’alerta per una onada de fred o calor. Aquest seguiment es realitza de forma coordinada, els serveis socials i la policia local.

Recomanacions

Ajuts al transport per persones amb discapacitat o dependència

Ajuts econòmics municipal destinat a la despesa de desplaçament de persones amb discapacitat o persones amb dependència a recursos dels serveis socials especialitzats, mitjançant una convocatòria anual.

Sol·licitar l'Ajut