Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció a la discapacitat

Grup de suport i ajuda mútua per a persones cuidadores de persones amb dependència (GSAM)

Grup de suport i ajuda mútua per a persones cuidadores de persones amb dependència (GSAM)

El GSAM és un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura.

Formulari d'inscripció al grup

Dispositiu d'ajudes a la dependència

Són materials tècnics (grua, cadira de rodes, etc.) destinats a afavorir l’autonomia de les persones. Aquest suport ha d’ésser un instrument per facilitar la vida a les persones dependents i els seus cuidadors.

Programa de seguiment de persones vulnerables en onada de fred o calor

Seguiment telefònic i/o domiciliari de persones en situació de vulnerabilitat quan s’activa la fase d’alerta per una onada de fred o calor. Aquest seguiment es realitza de forma coordinada, els serveis socials i la policia local.

Recomanacions

Arranjaments de l'habitatge

El programa d’arranjaments de l’habitatge per a persones grans o persones amb discapacitat té la finalitat de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d'eficiència energètica mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques a l'habitatge, consistents en reparacions, petites obres no estructurals i instal·lació d'ajudes tècniques a l'interior dels habitatges.

Ajuts al transport per persones amb discapacitat o dependència

Ajuts econòmics municipal destinat a la despesa de desplaçament de persones amb discapacitat o persones amb dependència a recursos dels serveis socials especialitzats, mitjançant una convocatòria anual.

Sol·licitar l'Ajut

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 97/2002, de 5 de març o norma que el substitueixi, i complementàriament les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Sol·licitar targeta d'aparcament: