Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina Municipal d'Informació al Consum - OMIC

El Servei al Consum és un servei d’assessorament a la ciutadania en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries per tal que puguin exercir els seus drets i deures. És un servei d’atenció directa i gratuït a través del qual es pot sol·licitar informació sobre els dubtes que es pugui tenir com a persona consumidora. L’OMIC de Sant Quirze del Vallès forma part de la Xarxa Local de Consum (XLC) impulsada per la Diputació de Barcelona.

El Servei al Consum és un servei d’assessorament a la ciutadania en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries. Des del servei vetllem per informar als consumidors i usuaris per tal que puguin exercir els seus drets i deures. És un servei d’atenció directa i gratuït a través del qual es pot sol·licitar informació sobre els dubtes que es pugui tenir com a persona consumidora. L’OMIC de Sant Quirze del Vallès forma part de la Xarxa Local de Consum (XLC) impulsada per la Diputació de Barcelona.

Treballem per informar, orientar i ajudar als consumidors i usuaris per l’adequat exercici dels seus drets i oferim una atenció personalitzada amb cita prèvia o sense per informar i orientar als consumidors i usuaris de béns i serveis.

Respectem sempre el seu anonimat i els donem la informació adequada per promoure la seva autodefensa.

  • Informació, orientació i assessorament sobre els seus drets i deures en matèria de consum.
  • Recepció i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies, i analitzem els fets que són motiu de denúncia.
  • Mediació entre les parts per resoldre determinades qüestions.
  • Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum i foment de l’arbitratge.
  • Formació i informació en matèria de consum.
  • Col·laboració amb les associacions de persones consumidores i amb aquelles entitats relacionades amb consum.

 

Un cop valorem la solució que considerem més adequada, iniciem els tràmits corresponents per resoldre-ho, tot col·laborant transversalment amb d’altres unitats, àrees, administracions i/o institucions que també intervinguin en la protecció, la seguretat i els legítims interessos de les persones consumidores i usuàries.

La ciutadania de Sant Quirze del Vallès i aquelles persones que la seva reclamació sigui d’un establiment comercial de Sant Quirze, en la seva condició de persones usuàries o consumidors/ores.

Les empreses i els/les professionals poden demanar informació en matèria de consum, així com els fulls oficials de reclamació de l’Agència Catalana de Consum.

Les PIMES, només entren dins la condició de consumidors quan reclamin sobre un servei de subministrament bàsic.