Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els objectius del Consell i les funcions

Promoure la participació, detectar desitjos i necessitats, fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts...

Els objectius del Consell són:
- Promoure la participació de tots els infants de Sant Quirze del Vallès en la vida del poble.  
- Detectar els desitjos, les necessitats, els  neguits i les inquietuds dels infants a la seva vida quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
- Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts.
- Millorar el poble incorporant els punts de vista dels infants.
- Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi gaudeixin.
- Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques.
- Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que afecta a la infància de Sant Quirze del Vallès.
- Enfortir la cohesió social i la identitat de poble, des de la visió dels infants
- Reforçar i enriquir els espais i processos de participació infantil del poble (ex. dels centres educatius)
- Fomentar la cultura participativa de grans i petits a tots els espais del poble, amb corresponsabilitat.

FUNCIONS
- Fer arribar la mirada dels infants en les decisions estratègiques que es prenguin a SQV a partir d’ara
- Desplegar el rol del Consell com a representant de les nenes i nens de SQV
- Donar suport a la creació i consolidació dels processos dels espais de participació d'infants al poble
- Portar a terme accions i organitzar activitats des del propi Consell d’Infants lligades als interessos i propostes dels Infants
- Repensar i innovar en el paper i funcionament del Consell d’Infants