Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge social d’emergència

Servei residencial de caràcter temporal, destinat a acollir a famílies usuàries de Benestar, que es troben en situació d’exclusió residencial per motius d’emergència econòmica i social, i per aquelles situacions especials i d’emergència derivades de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual

Fons d’habitatges d’emergència social

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès destina part del parc públic d’habitatge a situacions socials greus o emergències socials d’exclusió residencial

Reglament

L'accés, el procediment d'adjudicació i seguiment dels habitatges que formen part del fons d'emergència social, i els criteris de priorització social en l'accés als habitatges del parc públic de Protecció Oficial estan regulats pel Reglament a l'adjudicació d'habitatges socials i d'emergència de Sant Quirze del Vallès

Comissió de treball

El Reglament a l'adjudicació d'habitatges socials i d'emergència de Sant Quirze del Vallès crea la comissió de treball. Es tracta d’un òrgan que té com a objectiu assolir el consens amb relació a les propostes d’adjudicació d’habitatges socials d’emergència. I està formada pels representants dels diversos serveis municipals implicats

Transparència

Anualment es publica al portal de transparència les dades amb relació a la gestió i adjudicació d’habitatge públic en el marc del Reglament

Consulta els requisits i la documentació que cal presentar