Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances, Reglaments i Plans aprovats

Normativa aprovada.

Defineix el Sistema de Tarifació Social del Transport a Sant Quirze del Vallès i de les condicions per ser-ne beneficiari i del seu model de gestió

Els sistema de tarifació social de transport municipal estableix uns títols de transport personal i intransferible que acredita als seus posseïdors per utilitzar la xarxa d’autobusos de transport municipal, del Conveni actual amb l’Ajuntament de Sabadell, amb unes condicions de tarifació especial i diferenciada.


Aquests títols adreçats a ciutadans de Sant Quirze del Vallès es concediran segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat, i són la TBUS gratuïta i la TBUS reduïda en base als criteris específics que recull aquest reglament. Es renovaran periòdicament tot comprovant que la persona segueixi complint els criteris vigents per a la seva concessió.

Ordenança reguladora del sistema de tarificació social del transport públic municipal en autobús de Sabadell a Sant Quirze del Vallès

Actualment, la targeta vigent és la TBUS gratuïta,  i si vol saber si compleix els requisits i com es pot sol·licitar, prem-hi aquí.

La Targeta T-Blanca és un títol de transport unipersonal que permet a la ciutadana del barri de Les Fonts utilitzar de forma il·limitada els serveis d’autobusos urbans de Terrassa.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Ajuntament de Terrassa, en el marc de la Comissió Intermunicipal, van detectar la necessitat que la ciutadania del barri de les Fonts de Sant Quirze poguessin gaudir de la targeta T- Blanca. La Targeta T-Blanca és un títol de transport unipersonal que permet utilitzar de forma il·limitada els serveis d’autobusos urbans de Terrassa. Permet fer més accessible el transport públic a tots el ciutadans i ciutadanes, especialment als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat que tenen uns ingressos iguals o inferiors a 12.748,29 euros de renda anual.

Per conèixer els requisits i com demanar la Targeta T-Blanca, clica aquí.

El Reglament regula el Servei de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids endollables al municipi.

El projecte d'establiment i el projecte de reglament del Servei públic municipal de recàrrega de vehicles elèctrics de Sant Quirze del Vallès servei va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament el dia 30 de desembre de 2021,  i es va aprovar  definitivament en no haver-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició publica.

El servei consisteix en la posada a disposició de la ciutadania d'una zona destinada a la recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids endollables compatibles amb el sistema de recàrrega habilitat i del corresponent subministrament elèctric així com de les funcionalitats complementàries per al correcte funcionament del
Servei.

Podeu trobar el text del Reglament clicant  aquí, i més informació del servei de recàrrega de vehicles aquí.

El Reglament regula el servei d'aparcament tancat de rotació per a bicicletes i patinets al municipi.

El projecte d'establiment del Servei públic municipal d'aparcament tancat de rotació de bicicletes i patinets de Sant Quirze del Vallès i el   reglament del servei van ser aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament el dia 30 de desembre de 2021, i van esdevenir aprovats definitivament en no haver-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició publica.

El Servei consisteix en la posada a disposició de la ciutadania d'una zona d'aparcament tancat de rotació exclusiu per a bicicletes i patinets, la qual pot estar dotada de punts de recàrrega amb subministrament elèctric per a les bicicletes i patinets elèctrics així com de les funcionalitats complementàries per al correcte funcionament del Servei.

Podeu trobar més informació sobre el servei d'aparcament clicant aquí, i trobareu el Reglament d'ús aquí.

El Ple municipal en sessió ordinària de 25 de febrer de 2020 va aprovar definitivament l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a la via pública i espais col·lectius.

L'Ordenança pretén donar resposta als canvis en la mobilitat,  regulant la circulació i el trànsit, tant pel que fa als vehicles motoritzats com als no motoritzats, i posar en l’eix de la regulació els interessos dels vianants, així com
afavorir la seguretat dels conductors dels models de transport més sostenibles que, en realitat, acostumen a ser el més vulnerables.
Així, d’una banda, es pretén regular la circulació quotidiana al municipi de Sant Quirze del Vallès mitjançant qualsevol forma de desplaçament en zona urbana per vies i espais públics, i de l’altra, complementar el marc jurídic previst sobre trànsit pel què fa a la circulació de vehicles a motor i seguretat viària dins la zona urbana. Tot això, amb
el benentès que l’ús habitual que fan de l’espai públic, vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, no només respon a la pròpia mobilitat sinó, també, a l’acció d’activitats lúdiques, socials, de salut, d’oci cultural i de comerç.