Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dret de petició

La ciutadania té dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència, sense més limitacions que les establertes en les lleis. Pot estar fonamentada bé en la defensa d’un interès general o bé en la protecció d’interessos legítims, privats o individuals. No es pot utilitzar per a demanar una actuació per a la qual hi hagi un altre procediment o mecanisme específic que permeti a la ciutadania demanar-la o instar-la.

 La petició s’ha de formular per escrit, per qualsevol mitjà vàlid sempre que permeti acreditar la seva autenticitat i l’objecte de la petició, preferentment en format electrònic o telemàtic.

 El seu procediment està regulat als articles 12 i 13 del Reglament de Participació.