Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera de Sant Quirze del Vallès

En un context d’escassetat de recursos hídrics com l'actual és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l’aigua en situació de sequera en l’àmbit de la prestació del servei de subministrament d’aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.