Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SQVaigua

La societat municipal per a la gestió de l'aigua de Sant Quirze del Vallès

L’abastament d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès és a càrrec de SQVaigua, mitjà propi de l'Ajuntament.

sqv-aigua-potable.jpg

Creada l’any 2022, Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, SQVaigua, mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de capital 100% públic, té com a activitat principal, gestionar i administrar el Servei municipal d’abastament i subministrament d’aigua potable dins del cicle de l’aigua del municipi. Això inclou:

  • La gestió i administració integral del cicle de l’aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a l'aixeta de les persones usuàries i la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.
  • La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l’aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.
  • La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigua potable i de recollida d’aigües residuals.
  • La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l’execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d’aigües residuals.

No inclou l’àmbit de Les Fonts que té gestió pròpia.

Per a més informació i/o consultes:

image

Dades de contacte

Telèfon de contacte: 931.188.893
Email: contacte@sqvaigua.cat
Adreça: C/Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192, Sant Quirze del Vallès
Horari: Matins (dilluns a divendres de 10 a 15) i Tardes (dimarts i dijous de 15:30 a 18)