Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estratègia i accions a desenvolupar

Pla d'acció cultural 2023-2030

A partir de l’anàlisi dels principals punts forts i febles detectats tant en les dinàmiques culturals com en les dimensions territorial i socioeconòmica del municipi de Sant Quirze del Vallès juntament amb les propostes recollides en les dinàmiques participatives i els principis desenvolupats en dos documents estratègics elaborats per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) com són l'Agenda 21 de la cultura i la Carta de Roma, el Pla d'Acció Cultural de Sant Quirze del Vallès planteja basar l'estratègia en els valors ecofeminista, oberta i creativa amb els reptes d'aconseguir una cultura pròpia, l'accés universal a la Cultura i la cohesió social.

El Pla proposa desenvolupar l’estratègia cultural de Sant Quirze del Vallès en els següents cinc àmbits amb les corresponents accions:

ÀMBIT 1: Identitat, diversitat i cohesió social

1. Foment del Patrimoni i la memòria

 • Catàleg de patrimoni
 • Mapa de patrimoni cultural
 • Casa Vila-Puig, espai de reflexió històrica i contemporània
 • Programa de memòria històrica
 • Programació de difusió de l'arxiu.

2. Reconeixement del patrimoni Natural

 • Protecció i gestió de la Serra de Galliners
 • Foment de les activitats de difusió sobre el patrimoni natural
 • Programa de conscienciació sobre l'emergència climàtica

3. Impuls d'una cultura tradicional i popular integradora

 • Programa de cultura tradicional i popular als centres educatius
 • Impuls de la presència de la diversitat al cicle festiu

 

ÀMBIT 2: Consolidació de la programació cultural

1. Impuls dels equipaments culturals

 • Noves formes de gestió
 • Reforçar els criteris de programació dels equipaments
 • La Biblioteca, espai del foment de la lectura i de programes de proximitat
 • La Patronal, l'espai escènic
 • L'arxiu municipal, l'espai de la memòria i la història
 • Creació d'un centre cultural

2. Promoció de les programacions de difusió cultural

 • Repensar la programació de cinema
 • Programa de divulgació de les arts visuals
 • Fidelització del públic de la Patronal
 • Programa d'exposicions d'arts visuals

3. Foment de la comunicació de la cultura

 • Foment de la programació cultural de la ràdio
 • Creació de productes culturals digitals
 • Millorar la comunicació de la cultura

 

ÀMBIT 3: Accés a la cultura

1. Foment de la cultura de proximitat

 • Programació de proximitat a Les Fonts
 • Col·laboració amb el programa prescripció social i salut
 • La biblioteca al territori
 • Accions de mediació a la Patronal
 • Potenciar el programa de formació cívica
 • Programa de divulgació científica i coneixement contemporani

2. Impuls de la creació de públics

 • Accions d'experimentació de la cultura
 • Creació d'un grup de joves programadors
 • Programa de prescripció cultural
 • Foment de les arts inclusives

3. Promoció de les relacions entre educació i cultura

 • Impuls de la col·laboració amb la regidoria d'educació
 • Impuls del programa Artistes a les Escoles
 • Catàleg d'activitats culturals
 • Tallers de memòria intergeneracional
 • Presència de la cultura als projectes de centre

 

ÀMBIT 4: La cultura com a pilar de la sostenibilitat

1. Foment de la centralitat de la cultura

 • Subscriure l'Agenda 21 de la Cultura i la Carta de Roma
 • Augmentar l'equip de Cultura
 • Optimitzar els recursos econòmics
 • Establiment d'aliances

2. Promoció de la governança i la participació

 • Fomentar els espais de coordinació, debat i participació en la cultura
 • Seguiment del PAC
 • Establir un sistema d'indicadors

3. Estímul al teixit cultural

 • Suport a les entitats culturals
 • Foment de la implicació dels i les joves en la cultura
 • Promoció de l'emprenedoria cultural
 • Creació d'un banc de recursos culturals

 

ÀMBIT 5: Creació i creativitat

1. Creació de la creativitat

 • Escola de les Arts
 • Programa de creació comunitària
 • Foment de la col·laboració intermunicipal en termes de la creació
 • Suport a la professionalització
 • Nous espais creatius