Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d’Acció Cultural (PAC)

Un Pla d’Acció Cultural (PAC) és un instrument creat per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d'estratègies i propostes per a l'acció cultural local.

Es  tracta d’un document que ha de permetre planificar i donar coherència a la  política cultural per als propers anys. En el cas de Sant Quirze del Vallès, del 2023 al 2030. El document consta de dues parts: la diagnosi i l'estratègia.

La diagnosi es va dur a terme a partir d'informes i plans facilitats per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com, entred'altres:

  • Lles memòries del Servei de Cultura 2020 i 2021
  • El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023
  • El Pla Local d’Educació de Sant Quirze del Vallès 2018-2027
  • L'Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
  • La Diagnosi Pla Jove de Sant Quirze del Vallès

També s'han utilitzat informacions publicades pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals elaborades amb dades extretes del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. També d'altres fonts com:

  • El Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
  • La Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
  • L'Institut d'Estadística de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
  • El Pla Local d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020 (Generalitat de Catalunya)
  • L'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, es van programar una sèrie de dinàmiques participatives en què van participar en diverses sessions la Mesa de Cultura, l'equip de Govern, els grups municipals, el Consell Educatiu i entitats de participació i les Tècniques municipals. A més a més, es van realitzar entrevistes en profunditat a personalitats de l'àmbit cultural de Sant Quirze del Vallès.