Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ensenyaments inicials i formació bàsica

L'Escola ofereix ensenyaments inicials i formació bàsica per tal d'aconseguir que les persones adultes adquireixin unes competències mínimes per a facilitar la seva integració i participació social, i el desenvolupament de la pròpia autonomia.

  • Formació instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l'adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental. També l'assoliment d'un nivell A2 del MECR en les dues llengües oficials i un coneixement equivalent al nivell de COMPETIC inicial.   

formacio intrumental.png


  • GES (Graduat en ensenyament secundari)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). En la nostra escola es realitzen en modalitat telemàtica a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), del qual som un centre de suport.

IOC_centre_col-1024x464.jpg


  • Llengua catalana. Certificació dels nivells A1, A2  i B1

L'Escola ofereix la certificació dels nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua catalana.

catala a1_2.png


    • Llengua castellana

    L'Escola ofereix el nivell A1  del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana.