Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preparació per a les proves d'accés

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. El Departament d'Educació convoca aquestes proves per a les persones que no tenen tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés) en el cas de grau mitjà, o per a les persones que no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d'accés) en el cas de grau superior.

  • PAGM (Proves d'accés a Grau Mitjà)

Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

Més informació:  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà del curs 2022-2023


  • PAGS (Proves d'Accés a Grau Superior)

Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'han de tenir més de 19 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

Més informació:  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau superior del curs 2022-2023