Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preparació per a les proves d'accés

PAGF: Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius. PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT +25/+45: Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat o a un cicle de grau superior de formació professional.

  • PAGM (Proves d'accés a Grau Mitjà)

Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova, i no disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un alte equivalent a efectes d'accés).

Més informació  

Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà del curs 2022-2023  • PAGS (Proves d'Accés a Grau Superior)

Per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'han de tenir més de 19 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova, i no disposar del títol debatxillerat (o un alte equivalent a efectes d'accés).

Més informació

Imatge del curs de Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau superior del curs 2022-2023


  • Proves d'accés a la universitat +25/+45

Per realitzar les proves d'accés a la universitat s'han de tenir més de 25 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova. Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d'estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Més informació

test.png