Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de mobilitat urbana sostenible

Coneix quines són les actuacions previstes en el Pla de Mobilitat urbana sostenible (PMUS)

L’evolució del sistema de mobilitat dels darrers temps, cap a un model individual i carbonitzat, té implícites unes externalitats ambientals globals (canvi climàtic) i també locals (contaminació atmosfèrica) amb forts efectes en la salut humana. A banda de les morts i lesions comptabilitzades en accidents de trànsit, l'impacte de la contaminació atmosfèrica en la qualitat de l'aire ha irromput en el debat social. Han tingut efecte les alertes científiques sobre els milers de morts prematures causades a l'any per respirar aire contaminat.

El soroll, causa constant d'estrès, és un altre factor relacionat amb la mortaldat a tot el món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, és imprescindible tenir una visió integral de les relacions entre l'entorn urbà i la salut de la població i revertir la situació actual.

Les propostes del PMUS es realitzen en un marc complex: un conjunt divers de principis i objectius a vegades difícilment compatibles; condicionants de molt diversa naturalesa que provenen d’altres Plans vigents; i disponibilitats econòmiques per a realitzar les inversions necessàries, sotmeses a les conjuntures econòmiques del moment.

Un dels reptes més importants de tot PMUS és generar propostes que involucrin a la ciutadania en la modificació dels canvis d’hàbits de mobilitat quotidians necessaris i transmetre els beneficis en la qualitat de vida que implicaria assolir les propostes establertes.