Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenança Municipal Reguladora dels Expedients Urbanístics

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics

Transcorregut el termini d'informació pública de l'Ordenança, aprovada inicialment pel Ple municipal de 26/01/2023, tal i com disposava l'acord, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat cap al·legació i/o reclamació. L'Ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Publicació:

 BOPB: 6/06/2023

 DOGC: 14/06/2023

 etauler: del 7/06/2023 al 27/06/2023

 Entra en vigor: 28/06/2023