Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació urbanística

Sol·licitud d'informació urbanística prèvia en relació a una finca concreta per tal de facilitar la tramitació de llicències o la comunicació prèvia.

Abans de sol·licitar la llicència o fer la comunicació prèvia, podeu sol·licitar informació urbanística en relació a una finca concreta per tal de conèixer:

  • Els paràmetres d'edificació (edificabilitat, número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.)
  • L'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.)
  • Les possibles afectacions de sistemes (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etc.)
  • Les afectacions sectorials (d'acord amb el planejament urbanístics vigent).

Podeu adreçar les vostres consultes d'informació urbanística mitjançant correu electrònic informaciourbanistica@santquirzevalles.cat.

Caldrà indicar l'adreça de la finca, la referència cadastral i el motiu de la consulta.

Podeu accedir al Planejament Vigent mitjançant el següent enllaç: Planejament Vigent.

Us podeu descarregar els detalls normatius d'aplicació de la normativa urbanística en el document relacionat següent: