Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització de venda d’un habitatge protegit

Autorització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a poder vendre un habitatge protegit de promoció privada o lliure, pel que es van gaudir d'ajuts a l'adquisició

Persones destinatàries

Poden demanar l’autorització de venda a l'AHC les persones titulars d'habitatges habitatge protegit de promoció privada o que van gaudir d'ajuts a l'adquisició i volen fer una transmissió abans que hagin transcorregut 10 anys comptats des de:

  • Data de formalització del préstec qualificat si els ajuts rebuts són els regulats en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener
  • Data de l'escriptura de compravenda si els ajuts rebuts són els regulats en els Reials decrets 801/2005, d'1 de juliol i el 2066/2008, de 12 de desembre

En el cas d'habitatges de protecció oficial qualificats amb anterioritat a l'any 2005, cal presentar la Notificació de la decisió de transmetre l’habitatge, per tal que l'administració pugui exercir el dret de tempteig i retracte

Documentació

  • Model de sol·licitud normalitzat per l'AHC
  • Còpia de l'escriptura de compravenda
  • Certificat de l'entitat de crèdit indicant la data de formalització del préstec qualificat

Termini

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Si ets un particular has de realitzar el tràmit de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge de SQV
Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius disposeu de l’opció de fer el tràmit en línia