Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajut lloguer per persones entre 36 i 64 anys

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social

Persones destinatàries

Persones titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 a 64 anys.

Requisits principals

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de fer la sol·licitud
  • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer o la cessió d'ús, i que no superin el 3,05 vegades l’IRSC* (24.301,57 €)
  • Que l’import del lloguer o preu de cessió d’ús no superi els 900€ mensuals, per a habitatges, i els 450€ per habitacions

*IRSC =L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.

Import de la subvenció

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria

L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €, en funció del preu del lloguer i els ingressos de la unitat de convivència

Termini

Subjecte a convocatòria
Última convocatòria: del 15 d'abril, a les 09.00 hores, al 10 de maig, a les 14:00 hores, de 2024.

Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud on line (NO ACTIU)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV