Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Índex de sol·licituds de llicències d'activitats i comunicacions prèvies

En aquesta pàgina podeu seleccionar la sol·licitud que heu de realitzar per accedir al càlcul simulat de la quota a pagar en base a l'ordenança fiscal.

LLICÈNCIA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES I CANVI D’ÚS A RESIDENCIAL (LL)

LLICÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ O MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL (LLH)

LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I CONSTRUCCIONS(LLO)

LLICÈNCIA DE PARCELACIÓ URBANÍSTICA (LLP)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXECUCIÓ D’OBRES I CANVIS D’ÚS NO RESIDENCIALS - OBRES QUE REQUEREIXEN TÈCNIC/A COMPETENT (CT)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXECUCIÓ D’OBRES I CANVIS D’ÚS NO RESIDENCIALS - OBRES QUE NO REQUEREIXEN TÈCNIC/A COMPETENT (C)

COMUNICACIÓ PER A L’OPERACIÓ JURÍDICA INCREMENT D’ENTITATS (CE)


COMUNICACIÓ PRÈRIVA DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIAL DELS EDIFICIS I CONSTRUCCIONS (CO)

ACTUACIONS VINCULADES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA O COMUNICACIÓ PRÈVIA (CA)