Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GRUP II - COMUNICACIONS PRÈVIES - Tarifa II.1 Comunicacions que requereixen la intervenció d'un tècnic competent

Simulador de la quota a pagar del concepte:

GRUP II - Comunicacions prèvies

TARIFA II.1: Comunicacions prèvies que requereixen la intervenció d'un tècnic competent.

 • CT01 Obres de reforma interior parcial i canvi de distribució sense afectació de l'estructura.
 • CT02 Obres de reforma interior parcial amb actuació puntual de l'estructura.
 • CT03 Obres d'intervenció parcial interior en edificis existents pel canvi d'ús, excepte el canvi a ús residencial o d'ús principal.
 • CT04 Obres d'intervenció parcial interior en edificis amb elements catalogats quan les obres no afectin a aquest element.
 • CT05 Obres d'adequació de locals o naus per a nova d'activitat o modificació de l’activitat existent.
 • CT06 Obres de reforma en locals o naus amb activitat
 • CT07 Obres de reforma i rehabilitació en façanes, terrasses i cobertes i totes les que requereixen bastida (incloent manteniment i/o reparació).
 • CT08 Construcció de murs i tanques que no impliquin moviment de terres, o reparació estructural de murs existents.
 • CT09 Enderroc de construccions auxiliars o instal·lacions annexes que no afectin l’edifici principal, sempre i quan siguin d'una planta i d'escassa entitat constructiva.
 • CT12 Apuntalament i/o reforç provisional d'estructures existents fins a la intervenció definitiva.
 • CT13 Mesures de protecció en façanes, mitgeres, patis o terrats, provisionals fins a la intervenció definitiva.
 • CT16 Instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics d’autoconsum.
 • CT17 Instal·lació d'hivernacles amb murs perimetrals inferiors a
 • CT18 Instal·lació d’elements tècnics de l’edifici, en cobertes o terrasses, com aires condicionats i instal·lacions d’antenes domèstiques.
 • CT19 Col·locació de rètols indicatius de l'activitat en naus
 • CT20 Altres actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia amb intervenció tècnic

CÀLCUL:

 • Quota: 1,2% del pressupost d'execució material
 • Quota mínima obres de pressupost fins a 7.000,00€: 84,00€
 • Quota mínima obres de pressupost de 7.000,01€ fins a 14.000,00€: 168,00€
 • Quota mínima obres de pressupost de 14.000,01€ fins a 34.000,00€: 408,00€
 • Quota màxima: 12.800,00€

INSTRUCCIONS:

Per simular la quota a pagar introduïu a continuació el pressupost d'execució material i premeu el botó "Calcular"

Default
Càlcul Pressupost de Referència de Construccions.

(*) Càcul aproximat a efectes informatius d'acord amb l'ordenança fiscal.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t'informem que les teves dades seran tractades per gestionar el formulari de contacte. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per a més informació, pots consultar l'apartat web: Ajuntament > Política de privacitat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets, pots adreçar-te a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, 1, 08192 o per registre electrònic.