Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GRUP I - LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES - Tarifa I.3 Parcel·lacions i Divisions horitzontals

Simulador de la quota a pagar del concepte:

GRUP I - Llicències urbanístiques

TARIFA I.3: Parcel·lacions i Divisions horitzontals

  • LLP01 Llicència de parcel·lació: divisions simultànies o segregacions successives de terrenys, en qualsevol classe de sòl, que tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres d’aquest sòl, per raó de les característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió.
  • LLP02 Tota operació, que amb la mateixa finalitat que una parcel·lació però sense divisió o segregació de finques, amb alienació o arrendament de parts indivisibles d'una finca determinada amb la incorporació del dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
  • LLP03 Constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat de ser-ne membre o de tenir participacions o accions incorpori el dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
  • CE01 Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comportin un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística

CÀLCUL:

  • Quota: Tarifa per cada parcel·la resultant en funció del la superficie de la parcel·la.

INSTRUCCIONS:

Per simular la quota a pagar introduïu a continuació el pressupost d'execució material i premeu el botó "Calcular"

(*) Càcul aproximat a efectes informatius d'acord amb l'ordenança fiscal.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t'informem que les teves dades seran tractades per gestionar el formulari de contacte. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per a més informació, pots consultar l'apartat web: Ajuntament > Política de privacitat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets, pots adreçar-te a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, 1, 08192 o per registre electrònic.