Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GRUP II - COMUNICACIONS PRÈVIES - Tarifa II.2 Comunicacions que no requereixen la intervenció d'un tècnic competent

Simulador de la quota a pagar del concepte:

GRUP II - Comunicacions prèvies

TARIFA II.2: Comunicacions prèvies que no requereixen la intervenció d'un tècnic competent.

 • C01 Manteniment interior d'habitatges sense modificar distribució (reparació i substitució/millora de materials no inclou les actuacions que afectin a aïllament, elements comunitaris, estructura i/o façana, tampoc les actuacions en edificis protegits o catalogats).
 • C02 Manteniment en espais o zones comunitàries interiors dels edificis (reparació i substitució o millora de materials no inclou les actuacions que afectin a aïllament, estructura i/o façana, tampoc les actuacions en edificis protegits o catalogats).
 • C03 Actuacions puntuals interiors pel manteniment, conservació i neteja de locals i naus sense ús, sense modificar distribució.
 • C04 Manteniment, reparació i millora dels materials en locals i/o naus amb activitat existent, sempre i quan les obres no modifiquin l’activitat existent ni afectin elements comunitaris o aïllaments.
 • C05 Actuacions puntuals de manteniment d’elements de façana i cobertes sense ús de bastida i sense modificar les característiques dels materials existents.
 • C06 Obres de conservació i manteniment de murs i tanques existents, que no afectin l'estructura o fonaments.
 • C07 Arranjament d'espais lliures de parcel·les edificades, sense modificació de la topografia.
 • C11 Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • C12 Col·locació de rètols indicatius de l'activitat a la façana del local.
 • C14 Altres actuacions subjectes a comunicació prèvia sense intervenció tècnica.

CÀLCUL:

Atenció! Només actuacions de fins a 50.000€. Si es supera aquest import s'aplicarà la tarifa Grup II Tarifa II.2

 • Quota: 1% del pressupost d'execució material
 • Quota mínima obres de pressupost fins a 3.000,00€: 30,00€
 • Quota mínima obres de pressupost de 3.000,01€ fins a 7.000,00€: 70,00€
 • Quota mínima obres de pressupost de 7.000,01€ fins a 14.000,00€: 140,00€
 • Quota mínima obres de pressupost de 14.000,01€ fins a 50.000,00€: 500,00€
 • Quota màxima: 10.700,00€

INSTRUCCIONS:

Per simular la quota a pagar introduïu a continuació el pressupost d'execució material i premeu el botó "Calcular"

(*) Càcul aproximat a efectes informatius d'acord amb l'ordenança fiscal.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t'informem que les teves dades seran tractades per gestionar el formulari de contacte. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per a més informació, pots consultar l'apartat web: Ajuntament > Política de privacitat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets, pots adreçar-te a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, 1, 08192 o per registre electrònic.