Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taxa de Guals

Tribut anual per utilitzar un espai de la via pública, en concret la part de vorera que el vehicle ha de travessar per poder aparcar al garatge.

Obligat a tributar (qui)

Persones naturals o jurídiques que facin la sol·licitud o siguin propietaris dels béns assenyalats

Dates i terminis

Període voluntari: del 2 de maig al 2 de juliol

Data de càrrec en rebuts domiciliats: 3 de juny

Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el termini fraccionat: 12 d’abril

Tràmits relacionats

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Domiciliacions bancàries

Llicència demanial d’ús de guals a la via pública

Llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública

Normativa (veure en detall)

Ordenança Fiscal 3.2 Taxa per ocupacions del domini públic

Ordenança Fiscal 4.2 Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres distintius

Ordenança municipal de guals

Pagament (enllaç a carpeta)

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). Les dades també es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.