Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recollida brossa comercial

Taxa anual per la recollida i gestió de residus comercials

Obligat a tributar (qui)

Persones propietàries de qualsevol bé immoble o titulars d’un dret d’usdefruit, de superfície, concessió administrativa, situat al terme municipal de Sant Quirze del Vallès

Dates i terminis

El període impositiu comprèn l’any natural

Tràmits relacionats

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Sol·licitud de fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

Domiciliacions bancàries

Normativa

Ordenança Fiscal 4.13 per la prestació del servei de recollida i gestió de residus municipals (veure secció II)

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.