Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taxa de recollida d’escombraries

Taxa anual per la recollida i gestió d’escombraries i altres residus generats en l’àmbit domèstic

Obligat a tributar (qui)

Persones titulars dels habitatges i/o locals sense activitat comercial

Dates i terminis

Període voluntari: de l'1 d’octubre al 2 de desembre

Data de càrrec en compte dels rebuts domiciliats:

Termini únic: 4 de novembre

Termini fraccionat: 1r termini el 4 de novembre i 2n termini el 2 de desembre

Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el termini fraccionat: 13 de setembre

Bonificacions i/o exempcions

Per raó de capacitat econòmica: en funció dels ingressos bruts obintguts l’any anterior per la unitat familiar o pel conjunt de persones majors d’edat que hi convisquin a l’habitatge. En funció del nivell de renda es pot sol·licitar exempció o bonificació. Les dades concretes les podeu trobar a www.santquirzevalles.cat o bé trucant al 93721 6800. L’Ajuntament concedeix d’ofici les bonificacions o exempcions si ja disposa de l’autorització per consultar les dades de l’Agència Tributària. Si no és així, heu de presentar la sol·licitud.

Per aportacions a la deixalleria, bonificació d’un 15%. És necessari ser titular de la Targeta Ciutadana de Serveis i fer les aportacions a la Deixalleria Municipal.
La bonificació s’aplicarà amb un mínim de 5 aportacions, de les quals 4 han de ser residus especials.
(Tots a excepció de: paper, cartró, encesos de plàstic, vidre, rebuig, roba i oli domèstic)
Es compatibilitzaran les aportacions del període comprès entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny del 2024. Les aportacions han de ser en dies diferents.

Per compostadors casolans: bonificació del 20%. Heu d’haver autoegestionat, durant la totalitat de l’exercici anterior, mitjançant compostadors (adjudicats per l’Ajuntament* o propis) la brossa orgànica constant, volum mínim d’1m3, respectar les condicions higièniques i no provocar molèsties als veïns. Heu de presentar sol·licitud abans del 31 de març-

Totes les bonificacions són compatibles.

*Podeu sol·licitar un compostador (fins a final d’existències) a www.santquirzevalles.cat o presentar la sol·licitud a l’OAC.

>>Les sol·licituds de bonificació o exempció s’han de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa

Tràmits       

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Domiciliacions bancàries

Bonificació de la taxa de recollida de residus per l’autogestió de brossa orgànica per mitjà de compostadors

Exempció o bonificació de la taxa de recollida de residus, i per aportacions a la Deixalleria

Normativa

Ordenança Fiscal 4.13 per la prestació del servei de recollida i gestió de residus municipals

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.