Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Grava la titularitat de vehicles aptes per circular a les vies públiques.

Obligat a tributar (qui)

Persones propietàries d’un vehicle domiciliat a Sant Quirze del Vallès (el domicili del vehicle consta al permís de circulació).

Dates i terminis

Període voluntari: de l'1 de març al 2 de maig

Data de càrrec en compte dels rebuts domiciliats: 3 d’abril

Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el termini fraccionat:

9 de febrer

Bonificacions i/o exempcions

Exempció: els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i pensionistes per invalidesa, per al seu ús exclusiu. Màxim un vehicle per titular.

Tràmits 

Exempció de l’impost sobre vehicles per a persones amb discapacitat

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Domiciliacions bancàries

Normativa (veure en detall)

Ordenança Fiscal 2.3 impost sobre vehicles de tracció mecànica

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.