Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taxa de conservació de cementiri

Taxa per la prestació de serveis de cementiri com drets funeraris, inhumacions i exhumacions, col·locació i remoció de làpides i lloses, conservació i manteniment, trasllats.

Obligat a tributar (qui)

Persones físiques i jurídiques que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis

Dates i terminis

Període voluntari: de l’1 de juny a l’1 d’agost

Data de càrrec en rebuts domiciliats: 3 de juliol

Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el termini fraccionat: 14 de maig

Tràmits relacionats

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Domiciliacions bancàries

Concessió de drets funeraris

Expedició duplicat de títol de dret funerari

Renúncia de drets funeraris

Transmissió de drets funeraris per defunció

Transmissió de drets funeraris per donació

Trasllat de restes al cementiri municipal

Normativa

Ordenança Fiscal 4.9 Taxa de cementiri i serveis funeraris

Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). Les dades també es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.